Editor extravagante

Os dous días de viaxe deron de si. Moita lectura (non son capaz de viaxar en avión sen un libro entre as mans), moito traballo sobre o orzamento 2006, longos debates cos colegas, moitas conversas (algunha moi triste) e mensaxes eufóricas ao móbil e, para rematar, un bonito paseo cos amigos.
Quedei razoablemente satisfeito da miña intervención no coloquio sobre poéticas do editor, aínda que despois das palabras preliminares de Guelbenzu comentando os libros de Korda e Unseld, quedei convencido, se tiña dúbidas, de que eu son un editor extravagante e a nosa unha editorial atípica.
Defendín con paixón o carácter vocacional e militante do noso oficio de panadeiros da cultura textual, idea cada vez menos popular nun gremio que semella, con honrosas excepcións, situarse irremediable nos brazos da diletancia do señor Mercado. Non se pode impedir dalgunha maneira que desaparezan as librarías de cultura? Non se pode evitar que os únicos criterios de edición sexan os que impoñan directivos ou responsables comerciais que non len os libros que publican ou venden? Quen vai editar, de seguir as cousas como semellan precipitarse, eses libros importantes que teñan consecuencias? A viaxe serviu para realimentarnos de coraxe e de autoestima (o presentador do coloquio dixo que “a nosa editora era un referente na edición española”).

As razóns das crises

Outra entrevista para visitar, desta volta co editor alemán Volker Neumann, ex-director da Feira do libro de Francfort. Coincide nunha tendencia que vimos identificando noutros grandes editores internacionais: criticar a saturación da oferta editorial actual (“a máis libros non hai máis éxitos”), ao tempo que en confiar na pervivencia do libro como ben cultural (el fala dos vindeiros cen anos) debido ao seu papel “como mediador entre culturas e, sobre todo, na súa función de formación e trnasmisión de coñecementos reais”. Paréceme interesante para o debate a sutileza coa que fala dos novos soportes:

Internet e os novos medios están adquirindo un papel básico na información, pero moito máis pola súa rapidez ca pola calidade da información.

Entrevista a Peter Mayer

Quen teña moita curiosidade pode ler a entrevista co editor Peter Mayer que aparece hoxe en Babelia. O antigo responsable de Penguin volve á carga sobre o futuro do libro de peto proporcionando as receitas que xa lle coñeciamos: “compre alimentar o fondo do catálogo con títulos chamativos ou comerciais que acheguen o selo mesmo a persoas que non len”.
Sen embargo, o que máis me gustou da entrevista é a sinceridade coa que relata algún dos seus fracasos (por exemplo, non ter publicado a primeira novela de Eco), aconsellando que os editores non tomemos decisións a partir de “verdades xerais” se non de “verdades individuais”. Ou noutras palabras menos crípticas, para tomar a decisión de editar un libro é mellor deixarse levar polas corazonadas e a intuición que produce a lectura dos manuscritos ca polos históricos de vendas que proporciona o departamento comercial.
É interesante, tamén, o anuncio da publicación do Quixote en formato audiolibro (nada máis e nada menos ca 37 cedés). Esta é unha modalidade de edición pouco frecuentada polos editores europeos, que, sen embargo, triunfa nos Estados Unidos. Curiosamente, onte, na reunión que tivemos na sección do Consello da Cultura Galega falouse do éxito que tivo en galego algunha experiencia deste tipo.

Tarefas e capacidades do editor

Sigo preparando a intervención e atopo unha cita de Unseld que me entusiasma:
A literatura é sempre o que os escritores fan dela. As tarefas do editor poden ter cambiado nos detalles do proceso de comunicación, mais no fondo, seguen sendo as mesmas: estar preparado para recibir ao autor, para aceptar a novidade que comporta a súa obra e contribuír a súa difusión.
Efectivamente, non se pode ser editor se non se aman os libros e non se pretende darlles a cada un a mellor vida posible. Para isto cómpre posuír discreción (detesto aos editores estrela), realizar un traballo minucioso no tratamento dos detalles (a corrección do texto, o deseño da cuberta e todo o proceso de comunicación co público) e, sobre todo, precísase paixón e coraxe abondas para editar libros que teñan consecuencias.

EPS

Desque saín onte no EPS son un “novo editor”. Hoxe recibín varios correos, non sei se para acompañarme no sentimento ou para me dar ánimos. Estou moi agradecido polo agarimo, que non merezo, dos amigos.
Das respostas ao cuestionario que lle enviei a Rosa Mora, a autora da reportaxe recolleume un par de frases, que se entenden bastante mal, fóra do contexto no que as inserín. Creo que non está de mais que recolla aquí algunhas (exclúo as de carácter máis persoal). Quizais, poidan axudar a entender mellor as miñas afirmacións do colorín. (Desculpas por non traducilas nin establecer enlaces).
1) ¿Es complicado pertenecer a un gran grupo?
– Mi experiencia como editor ha sido siempre formando parte del Grupo Anaya. Sin duda, la nuestra es una experiencia muy diferente a la del editor independiente. Tal como esta el sector de la edición a nivel internacional, creo que la diferencia más relevante entre unas editoriales y otras es la que existe entre las que realizan lo que podemos llamar “edición cultural” y las que optan por la “edición coyuntural”. El proyecto editorial de Xerais siempre, perteneciendo a un Grupo como Anaya, se ha inscrito en la primera de las orientaciones. Hoy defender la edición cultural de calidad es un reto que asumimos, con todos los riesgos y dificultades que esto supone.

2) ¿Es complicado editar en una lengua minoritaria? ¿Editan también en castellano?
-Nuestro proyecto editorial es monolingüe en gallego. Sólo editamos en castellano, excepcionalmente, algunas versiones de nuestros libros de referencia. Sin duda, no es fácil. El gallego es una de las lenguas oficiales reconocidas en la Constitución. Nuestra edición ha conocido en las dos últimas décadas un avance espectacular, tanto en el número de títulos editados, como en el volumen de nuestra edición. Editar en gallego, a pesar de nuestra dimensión reducida (somos sólo dos y medio de habitantes), sigue siendo una fantasía tan necesaria como ilusionante para los que nos dedicamos a ella. Siempre he sido optimista.

3) ¿Cuándo nació Xerais? ¿Puede explicarme un poco la trayectoria de la editorial?
-Nuestros primeros libros aparecieron en el mes de mayo de 1980. Estamos, por lo tanto, celebrando nuestro veinticinco aniversario. A lo largo de este periodo hemos editado 2.300 títulos, vendido nueve millones de ejemplares en gallego y contamos con una nómina de 600 autores. Nuestro catálogo es muy diversificado y generalista (esta ha sido siempre la voluntad de la editorial), abarcando la edición literaria (en todos los géneros), infantil y juvenil, los diccionarios (donde somos la primera referencia de nuestro mercado), el libro de texto y las obras de referencia. Desde 1984 convocamos los premios literarios privados más importantes de nuestra lengua. Hemos obtenido varios premios del Ministerio de Cultural a los “libros mejor editados”. Nuestro objetivo ha sido siempre editar en gallego con rigor y calidad, considerando la creación editorial como una creación cultural colectiva. El equipo de profesionales de la editorial estamos orgullosos del catálogo que hemos ido construyendo, nuestra mejor tarjeta de presentación.

4) Creo que editan a Manuel Rivas y a Suso de Toro, ¿a qué otros autores?
– Si. Hemos sido los primeros editores de Manuel Rivas y Suso de Toro y tenemos en catálogo la práctica totalidad de sus obras. También somos los primeros editores de Xosé Luis Méndez Ferrín, María Xosé Queizán, Carlos González Reigosa, Darío Xohán Cabana, Ramiro Fonte, Agustín Fernández Paz, Xabier Puente Docampo, Marilar Aleixandre, Marina Mayoral, Rosa Aneiros, Fran Alonso, Xosé Cid Cabido, Xosé Fernández Ferreiro, Xosé Miranda y una larga nómina de 600 autores gallegos. También hemos editado en gallego a Bernardo Atxaga, Tolkien (la trilogía del Señor de los anillos), Salinger, Maalouf, Roald Dahl o Italo Calvino. Hemos intentado promover una política de editorial de autor, que acompañe y promueva su crecimiento entre los lectores.

5) ¿Es difícil para los autores que escriben en gallego ser traducidos al castellano? ¿Y a otras lenguas?
-Con excepciones, este es un proceso difícil. Sobre la edición literaria en gallego se ha tejido una tela de invisibilidad, sobre todo en la edición en castellano. La calidad y la variedad de la actual literatura en gallego, sobre todo de su narrativa actual, es un hecho incuestionable. Rivas, Suso de Toro, Ferrín, Reigosa y Agustín Fernández Paz, los autores más traducidos, son la punta del iceberg de una literatura rica y menos complaciente que la mayoría de la que actualmente se edita en castellano. El “boom” de la literatura en gallego en el mercado español está por producirse.

6) ¿Qué es lo mejor de la edición? ¿Y lo peor?
-Lo más enriquecedor del trabajo del editor es la posibilidad de conversar con la contemporaneidad. Son palabras de Giulio Einaudi, que humildemente hago mías. La edición permite el conocimiento de los hombres. Es una profesión apasionante que requiere de una permanente curiosidad e interés por todo lo que sucede en nuestro tiempo, sin olvidar la necesidad de integrarla en la memoria colectiva, ya sea literaria, histórica o artística. Lo más difícil de la profesión del editor es vivir constantemente agitados por el devenir constante de nuestras obras en el mercado. Es el precio que debemos asumir. Los editores tenemos que ser viables en el mercado para defender nuestro proyecto cultural. No conozco otro camino que navegar en esta tempestad.

7) ¿Cuál de sus libros ha sido el que más éxito a tenido?
– El mayor éxito de la editorial son sus diccionarios. Del Pequeno Diccionario Xerais da Lingua hemos vendido casi 300.000 ejemplares y del Diccionario Xerais da Lingua más de 175.000 ejemplares. Nuestro mayor éxito literario ha sido O lapis do carpinteiro de Manuel Rivas con 65.000 ejemplares en gallego, desde su aparición hace seis años. ¡Una barbaridad para un mercado tan reducido como el nuestro!

8) ¿Cómo ve el panorama de la edición en España? ¿Y en Galicia?
– El reto de la edición en España es contener o reducir la hiperproducción existente, que se ofrece a una sociedad que no aumenta significativamente los índices de sus hábitos lectores. Unas novedades se matan a otras en la reducidísima red de librerías de proximidad con la que contamos. En Galicia, el reto de nuestro sector es aumentar la dotación bibliotecaria pública, lo que permitiría el asentamiento de nuestro sector como una industria cultural. La edición gallega
precisa de este reconocimiento para alcanzar una madurez de la que carecemos.

9) ¿Cuáles son los peores problemas?: las devoluciones, el poco espacio de las librerías, el exceso de libros publicados…?
– Creo que en España nuestro reto colectivo es promover los hábitos lectores en el entorno cambiante de lo que llamamos Sociedad del Conocimiento. A pesar de los nuevos soportes, el libro continuará siendo el pan de la lectura. Los editores debemos colaborar activamente, con las administraciones y otros agentes de la edición, en promover una gran mobilización a favor de la lectura. Este hábito individual, que requiere esfuerzo y proporciona placeres y satisfacciones, es, también, el primer indicador de nuestra salud cultural. Aumentar la dotación bibliotecaria pública, impedir la frivolización del libro como bien cultural (como proponen medidas como la modalidad del libro escolar mediante el sistema de préstamo), mantener la red de librerías de proximidad (la red de establecimientos culturales más tupida con la que contamos), modernizar nuestras tipologías de edición y los soportes que utilizamos creo que son retos y oportunidades que asumimos todos los editores españoles, editemos en castellano, gallego, catalán o euskera.

Volve Alvarellos

Henrique Alvarellos reinicia o labor de Alvarellos editora, a editorial que en Lugo fundara hai vinte e oito anos o seu pai, falecido hai menos dun ano. Foi o de Alvarellos un catálogo moi interesante que debe ser recordado e valorado (boa parte da nómina de autores da narrativa galega dos oitenta comezou a publicar alí).
Viajes y yantares por Galicia de Álvaro Cunqueiro (volume que recolle os artigos gastrónómicos publicados na derradeira etapa de Vida Gallega) é o primeiro libro desta nova etapa da editora. Moi prometedor comezo. Os nosos parabéns. Sorte!!!