«2010. Ano do Libro e da lectura»

1259228099CARTEL_LE_AMARILLO2

No artigo da semana de Faro de Vigo expreso a miña perplexidade por este ano bonsai do libro e da lectura que anuncia a Consellaría de Cultura e Deporte. Se non se modifica o enfoque decontado, proporcionándolle un carácter transversal que abranga a todas as consellarías e administracións e dispoñendo de máis medios, estamos diante dunha nova decepción anunciada.

3 comentarios

Trackbacks y pingbacks

  1. […] e o chamado «Ano do Libro e da Lectura», declarado pola Xunta de Galicia, non o foi, nin sequera foi unha sombra daquel ano bonsai que previamos hai un ano. Magoadamente nin houbo un programa específico de fomento da lectura, nin houbo un desenvolvemento […]

  2. […] O fracaso do Ano [bonsai] do Libro e da Lectura de Galicia. […]

Los comentarios están desactivados.