[Alfonso Paz-Andrade na presentación de «Castelao na Unión Soviética en 1938», 25 de xuño de 2012]

Os libros son a creación máis egrexa que fixo a humanidade. Os libros son a soá dunha cultura que ha ser modulada pola lingua.

[Ángel Gabilondo, «Darse a la lectura», p.16, RBA 2012]

O verdadeiro fogar no que se le é no tempo.

[Ángel Gabilondo, «Darse a la lectura», RBA 2012]

Ler é demorarse. Unha das condicións fundamentais para ler é non sentirse plenamente satisfeito. Ler é sempre buscar, aínda que non exactamento o xa coñecido.

[Gustavo Luca de Tena na presentación de «Iria», Bouzas 22 de xuño de 2012]

O mar non se deixa pintar se non é nas persoas que van alí navegar.