Libro infantil galego

«O 60% dos libros galegos van a éscola», reportaxe de Xornal de Galicia con motivo do Día Internacional do Libro Infantil.