Artigos

Poema de hoxe 32: «Sinto» de María Mariño

palabranotempopqTeño forza que non chega

a min de certo a alentar…

María Mariño, Palabra no tempo (1963)