1 comentario
  1. Mario
    Mario Dice:

    Lembroume ao capítulo “Queixas” de “Pensamentos impuros” de Borrazás, que viría a ser a cara b. Os escritores entre si non falan nunca de literatura, só das queixas que teñen das editoras. 😉

Los comentarios están desactivados.