Novo ISBN para 2007

Hoxe coñecimos que a partir do 1 de xaneiro de 2007 a lonxitude do código ISBN pasará das actuais 10 cifras a 13 cifras. Os números actuais serán precedidos polo 978, que identifica o produto libro, sendo recalculado o díxito de control. Semellante cambio terá importantes consecuencias tanto os para os sistemas de produción e venda en librarías, procesamento de pedidos e almacén, dereitos e contratos…
2 comentarios
  1. Martin Pawley
    Martin Pawley Dice:

    Ou sexa, que o libro 84-934627-9-9 (por dicir un ao chou) pasará a ser o 978-84-934627-9-9, se obviamos o cambio do díxito de control, non si?

  2. Brétemas
    Brétemas Dice:

    Ata agora, os dous primeiros díxitos correspondía ao apís, os seguintes á editora (podendo ser, en función da súa produción de dous, tres ou catro dixitos), os seguintes (dous, tres ou catro, en función do anterior) á orde do libro no catálogo da editorial, sendo o último o dixito de control. As numeracións do ISBN serven para xogar como faciamos antes coas matrículas

Los comentarios están desactivados.