Libros de peto

Souben hoxe do seminario que Peter Mayer, o antigo responsable de Penguin, está impartindo en Madrid sobre os libros de peto. O editor de Overlook Press considera este tipo de edición “como o símbolo da cultura democrática de masas”. Diante desta afirmación, volvo preguntarme polas razóns do noso fracaso coa colección de Peto. Non será, quizais, por que carecemos, ainda, dunha masa suficiente de lectores en galego? Poderemos volver intentalo?
3 comentarios
  1. folerpa
    folerpa Dice:

    Pois áinda era mellor a de Ferros e aqueloutra de Espiral Maior da que non lembro o nome. Teño moitos deles na casa.

Los comentarios están desactivados.