Poema de hoxe 166: «Traguerán os camiños algún día» de Xosé María Díaz Castro

Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron…

Xosé María Díaz Castro

Poema de hoxe 165: «Andamos os camiños puros» de Ramón Otero Pedrayo

Andamos os camiños puros
e os riscados polas nosas fantasías

R. Otero Pedrayo

Poema de hoxe 164: «Pero o camiño farémolo» de Darío Xohán Cabana

Pero o camiño farémolo
e o sol terá de alumar;
a meta será dos homes
e o corazón será mar,
terra, lume, berro e mar

Darío Xohán Cabana

Poema de hoxe 163: «Son aquel eu que sigue o meu camiño» de Xesús Crecente Veiga

Son aquel eu que sigue o meu camiño
mirando arriba, ollando ós horizontes
e debullando nun cantar baixiño
tristezas de hoxe e alegrías de ontes.

X. Crecente Veiga

Poema de hoxe 162: «Gastarei o meu corpo nos camiños» de Manuel María

Gastarei o meu corpo nos camiños
até ser po, seixo e silveira

Manuel María

Poema de hoxe 161: “Camiño coas pálpebras pechadas” de María Xosé Lamas

Camiño coas pálpebras pechadas
acompasando os pasos cos ecos da nostalxia.

María Xosé Lamas

Poema de hoxe 160: “Anda o Viaxeiro” de Xabier DoCampo

Anda o Viaxeiro para volver,
pois son os camiños sempre regresos
para encontrarmonos os vieiros que nos levan
polos montes e chairas de nós mesmos.

Xabier DoCampo

Poema de hoxe 159: «Oh meus camiños brancos» de Aquilino Iglesia Alvariño

Oh meus camiños brancos! Meus camiños.
Oh meus brancos camiños da ilusión!

Aquilino Iglesia Alvariño

Poema de hoxe 158: «Gris galego» de Alfonso Armada

Unha nación nace dun desexo.
Vontade de ser
distinto

Alfonso Armada, «Gris galego» (2003)

Poema de hoxe 157: «Campo de alba en negado espello» de Manuel Álvarez Torneiro

Aquí acudimos a fogueira un día.

Manuel Álvarez Torneiro, «Campo de alba en negado espello» (2003)