Xan Bouzada

Morreu Xan Bouzada, unha persoa dunha peza e o noso sociólogo da cultura. Esta tarde a cerimonia civil do seu pasamento, no que interviron Darío Xohán Cabana e Ricardo Torres Queiruga, foi o derradeiro xesto da súa enteireza moral diante dos seus centos de amigos e amigas desolados pola súa perda. Baixamos do meixueiro sen saber qué dicir. Con todos os abrazos para os seus.

2 comentarios
  1. Xosé Ramón Rodríguez Polo
    Xosé Ramón Rodríguez Polo Dice:

    Entérome agora do pasamento de Xan Bouzada, tamén por Comunisfera.

    Presentounos Xaime Isla na Penzol, e fumos colegas na Facultade de Comunicación en Pontevedra. Malia que non tiñamos moito trato levábamonos ben.

    A verdade é que o sinto. A miña solidariedade tamén cos seus

Los comentarios están desactivados.