Ranking da edición mundial

No blog de Richard Charkin, un dos responsables de Macmillan, publícase o ranking da edición mundial nos anos 2006 e 2005 en función dos resultados de explotación. Unha mostra moi clara do proceso de concentración na mundialización do sector. Paréceme significativo que o noso xigante, Planeta, ocupe só o posto número doce, Santillana o vinte e oito e que sexan os grupos educativos ou os dedicados á edición profesional os que ocupan as primeiras posicións. Tamén é moi salientable a xeografía que debuxa esta táboa, na que coa excepción da edición xaponesa, todos os grupos son norteamericanos e europeos. Esa é a auténtica xeografía do libro e a lectura no mundo contemporáneo?
Etiquetas: