Por que non les isto?

Este anuncio utiliza o concepto de lectura que tantas veces temos defendido aquí. Creo que este é un dos mellores camiños para este tipo de campañas de fomento da lectura.

Vía: Espazo de lectura.