Perfecto Estévez


Perfecto Estévez, 2004

O de Perfecto Estévez é un dos traballos de portadismo editorial máis interesantes dos que se están facendo en Galicia. Esta ilustración para a antoloxía de Poetas Galegos do século XX é magnífica. Traballos coma este ou os de Miguel A. Vigo, Revision ou Villalobos amosan o alto nivel do deseño editorial que se está facendo en Galicia.
4 comentarios
  1. Brétemas
    Brétemas Dice:

    Ben é certo que a relación podía ser moito máis estensa: Imago Mundi, Fausto Isorna, Manuel Janeiro, Salvador García-Bodaño Pereira, Lázaro Enríquez, Permuy ou Don son deseñadores editoriais cos que teño traballado, todos eles de moito interese.

Los comentarios están desactivados.