O futuro das Artes Gráficas en Galicia

O recente informe da Asociación de Empresarios de Artes de Gráficas de Galicia amosa a necesidade de que este sector se convirta en sector estratéxico. Apoio a posibilidade de constituír un clúster do produto gráfico galego como unha alternativa na que deberiamos vencellarnos todos os sectores do libro. Con todo, aumentar a competitividade e a calidade é o primeiro requisito para que os traballos de impresión e encadernación queden en Galicia, feito que permitiría, tamén, optar a competir no conxunto do mercado europeo. Enganaríamos (só hai que botar unha ollada as cifras), se pensásemos que a viabilidade do sector das Artes Gráficas en Galicia acadaríase co volume do actual mercado editorial galego.