Mudar o paradigma

Vencer prexuízos sobre as mudanzas no emprego do soporte de lectura sempre custou.

Vía O Bicho dos Livros