Viascon, o vídeo do ano

Vias demostrou este ano que é un artista excepcional. Sei que prepara un disco en solitario. O mellor do mestre está por chegar no vindeiro 2007.