Soños adiante!

Nesta noiteboa, os meus mellores desexos para todos e todas.

Soños adiante!

«Ninfa das frescas augas»
Texto: Rosalía de Castro (adaptación)
Música: Roi Casal.