Radio

Alguén pode dicirme como vai quedar o da Radio? Houbo algún trasacordo?
Actualización (05-10-2005): efectivamente, segundo sabemos hoxe, houbo problemas coa xefatura de informativos.