Galicia confidencial

Descubro polo sempre interesante Gago a existencia dun confidencial de noso. Gustoume, non semella o sitio típico de rexoubes e intoxicacións políticas interesadas. Está moi ben presentada a información sobre a candidatura de Beiras (din que irá de dous pola Coruña) e a intelixente manobra da suposta división dos chamados “Non adscritos”.
Os confidencias son outra das armas da información libre que corre pola rede. En realidade un agarda atopar neles o que sabe nunca vai ler nun medio dos convencionais; con todo hai que ter prudencia para valorar o que nos ofrecen.