Filias e fobias

De volta do mestrado (catro horas de clase agotadoras cun grupo de trinta e oito persoas moi pacientes), respondín a toda mecha un cuestionario sobre filias e fobias que tiña pendente. Tratábase das típicas trangalladas sobre películas, cadros, libros, escritores, prendas de roupa ou pratos preferidos ou odiados, que tanto gustan nos suplementos de fin de semana dos xornais. Respondéndoo comprendín que tiña moitos amores onde escoller e, sen embargo, moi poucas fobias que expresar con determinación (coa excepción dos libros asinados por este señor). Cales son as razóns deste comportamento tan piadoso? O máis difícil foi escoller á fobia por un pintor e por un prato. En fin, paxaradas para botar unhas risas.