Categoría

Edición

Escolma de fotopoemas

/
Hai catro décadas a aparición de Cinepoemas de Claudio Rodríguez Fer, dentro da colección Ventobranco…

Lectura cidadá

/
A lectura é unha competencia cidadá imprescindible para o exercicio da cidadanía e para a autonomía…

Don Paco

/
Posuía a capacidade de aglutinar vontades, de contaxiar alento para acometer tarefas colectivas, en «equipo»,…

Os alicerces de Galaxia: Del Riego e a cuestión editorial

/
Un tema galego cada semana Instalado en Vigo, onde exercía como profesor dos colexios Mezquita e Labor…

Itinerarios vigueses de don Paco

/
Dedico o artigo da semana en Faro de Vigo aos itinerarios vigueses de Del Riego: No libro de conversas…

De «La Oliva» a «El Miño»

/
Dedico o artigo da semana en Faro de Vigo ao xornal La Oliva: Ao fío do sequiscentenario de La Concordia,…

Reedicións

/
O anuncio dunha reedición ou dunha reimpresión dun libro expresa que por ventura a recepción do público…

Sequiscentenario de «La Concordia»

/
Dedico o artigo da semana en Faro de Vigo ao sequiscentenario de La Concordia e ao bicentenario do Semanario…

O Salón

/
Até o 7 de maio está aberto o XXIVº Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, a…