Dez mil libros

Para realizar este anuncio de Guinness (con motivo do seu oitenta aniversario) empregáronse dez mil libros (ademais de seis mil fichas de dominó, catrocentos pneumáticos e non sei cantas cousas máis). Outra utilidade descoñecida do libro.