Evidencialismo

Velaquí a auténtica moda galega.
O titular non o mellora nin Cid Cabido.