Almas Perdidas

Volvemos devagariño do acto corsario de Teucro e tomamos a última nas Almas Perdidas para enchouparnos na cidade estrépito co testamento do Ghebo. É incrible a potencia incesante dos chaíñas e os ghichiños desta abella da ribeira!