A forza da túa asinatura

Non coñecía este vídeo de Amnistía Internacional, premiado en Cannes en 2007.
Vía Tíscar.