1º Encontro galego-portugués de blos

Vía Rogerio anúnciase a convocatoria do 1º Encontro galego-portugués de blos para o vindeiro outubro. Semella unha boa oportunidade para dar a coñecer a vizosa realidade dos 1032 blos galegos (obrigados debemos quedar a Calidonia pola súa esculca e polo seu magnífico radioblog) e establecer un maior contacto cos irmáns blogueiros de alén Miño.